За селото

Село Писанец се намира на 30 км. югоизточно от град Русе, край пътя Русе-Разград, по р.Бели Лом, разположено в границите на Природен Парк “Русенски Лом” .

В близост до селото се намира скалния колос “Мамула” – обявен за природна забележителност, девствената гора "Батаклията", раят на птиците "Бакаджика" и много пещери и навеси, обитавани от човека още от каменната епоха. Около селото има две старобългарски градища – Голямото и Малкото градище. Над махала Драката, може да се види природната забележителност "Кралимаркова стъпка". На 2 км ЮЗ от селото се намира "Пробития камък", скално образувание с интересна форма.

Основно преимущество в регионален аспект е средищното местоположение на с.Писанец. В радиус от 30-40 минути до 1 час път са разположени природните и археологически забележителности в парка, гр.Русе – с европейската си архитектура и многобройните паметници на културата и крайдунавската зона, лудогорието, делиормана с характерната си историческа стойност, тракийските гробници в Свещари и Демир Баба Теке, влажните зони и природния резерват Сребърна, Шуменското плато, паметника Мадарски конник, гр.Разград и много други.

Традиционно отглеждане на зърнени култури, лозя, зеленчуци, захарно цвекло. 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg